Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби.

Кардіологічний кабінет

Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною втрати працездатності і смертності, тому головне завдання сучасної кардіологічної допомоги – це корегування способу життя та шкідливих звичок людини, виявлення підозрілих симптомів на ранніх етапах хворобливого стану. Превентивна кардіологія, лікування і динамічне спостереження за пацієнтом із серцево-судинним захворюванням – основна мета роботи кардіологічної служби. Фізикальні дані огляду пацієнта лікарем-кардіологом доповнюються обчисленням ІМТ, електрокардіографічним обстеженням, при необхідності – ехокардіографією, добовим моніторуванням ЕКГ та АТ, дуплексним скануванням брахіоцефальних артерій (в інших медичних закладах). Фаховий підхід, достатній діагностичний обсяг, індивідуалізовані фармацевтичні призначення - запорука успіху в лікуванні пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

(с) 2024

Запис до лікаря